Fasiliteter

Complex SAD Polen

Tollbyrå EU

Vi er autorisert til å bruke forenklede prosedyrer ikke bare i de ovennevnte havnene, men også på godkjente steder og mellomlager som ligger både i Trippelbyen og andre steder i Polen /Pruszków, Małaszewicze – jernbaneterminal/. Vi tilbyr standardprosedyren på tollkontorer over hele landet.

Teamet vårt som består av de beste spesialistene preges av kunnskap, erfaring og fleksibilitet, slik at vi kan bidra til suksess for våre kunder.

Vi yter våre tjenester med grunnlag i AEO-sertifikatet som gir oss rett til å bruke forenklinger ved tollkontroll og forenklinger som fremgår av gjeldende lov om toll.

I 2016 åpnet vi et tollbyrå i Norge, hvor vi tilbyr omfattende tolltjenester for varer, fra den polske grensen helt til Norge, der vi utfører importfortolling.

Den gunstige beliggenheten av byrået vårt – på grensen i Svinesund, lar oss ha direkte kontakt med sjåføren, samt Tollvesenet. Ved å bruke tjenestene til vårt tollbyrå på den polske og norske siden, kan fortollingstiden reduseres til et minimum.

Complex SAD Svinesund

Tollbyrå Norge

Complex SAD Gdynia og Gdańsk

Lager nær grensen

Basert på de høyeste standarder, tilbyr vi omfattende lasthåndtering og lagerlogistikk. Våre lager kan også brukes som kredittopplag

Våre lager ligger i nærheten av containerterminalene BCT og GCT i Gdynia og DCT i Gdańsk, samt viktige transportruter.

Utstyr på lagrene, infrastrukturen og våre høyt kvalifiserte spesialister muliggjør håndtering av alle typer last, på alle typer paller, inkludert ikke-konsoliderte varer og tunge laster.